RNDr. Irena Lichá, CSc.

Pedagogická činnost

Přednášky

Praktika

Praktikum z bakteriální genetiky

Témata bakalářských a diplomových prací

Aktuální projekty řešené i nezadané jsou vypsané na stránkách katedry genetiky a mikrobiologie – Laboratoř genetiky bakterií: http://www.natur.cuni.cz/molbio/

Kontakt

RNDr. Irena Lichá, CSc.
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK
Viničná 5
128 44  Praha 2
1. patro, č. dv. 110a
tel.: 221 951 714
e-mail: licha@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: