Prezentace pracovních skupin pro 1. ročníky:


  Laboratoř Cytogenetiky

  Laboratoř Genetiky Rostlin

  Laboratoř Yeast Colony Group