ÚVOD:

Adresa:
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova
Viničná 5
128 44 Praha 2
Česká republika
Viničná 5

telefon: 2 2195 1723
fax: 2 2195 1724
e-mail: molbio@natur.cuni.cz

vedoucí katedry: Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc. zdenap@natur.cuni.cz
zástupce: Doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. blankaj@natur.cuni.cz
tajemnice: RNDr. Blanka Zikánová zbuba@natur.cuni.cz
sekretářka: RNDr. Růžena Bubalová molbio@natur.cuni.cz