VÝUKA:

Naše katedra zajišťuje výuku v oblasti genetiky, mikrobiologie, molekulární biologie a virologie (Pro více informací klikněte na ikonu - SIS). Studijní informační systém
 
Témata bakalářských prací nabízených katedrou genetiky a mikrobiologie
Další témata mohou být zadána externími školiteli katedry (z ústavů akademie věd, resortních ústavů nebo jiných fakult). Studenty, kteří si domluvili téma bakalářské práce s externím školitelem prosíme, aby nahlásili sekretářce katedry dr. R. Bubalové své jméno, předběžný název bakalářské práce a jméno a pracoviště garanta, který téma práce zadal.
Vzorová bakalářská práce Klikněte pro stažení dokumentu
Program katedrových seminářů ZS 2009/10 Klikněte pro stažení dokumentu
Posudek bakalářské práce - formulář ke stažení Klikněte pro stažení dokumentu