VÝZKUM - CYTOGENETIKA PAVOUKOVCŮ:

popis
Personální složení:
Vedoucí pracovní skupiny: RNDr. Jiří Král
Členové skupiny: Ing. Jana Musilová

Publikace:
  •