RESEARCH - FYZIOLOGIE BAKTERIÍ:

Skupina fyziologie bakterií se ve svých dvou pracovních skupinách zabývá adaptací bakteriální buňky a její cytoplazmatické membrány k různým stresovým faktorům a interakcí bakteriálních proteinů s cytoplazmatickou membránou. Při tomto výzkumu jsou využívány jak klasické biochemické a molekulárně biologické metody, tak současné biofyzikální metody založené především na fluorescenční spektroskopii. Podrobnosti o jednotlivých skupinách jsou na webových stránkách jednotlivých vedoucích.
Personální složení:
Vedoucí pracovní skupiny: Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
Doktorandi: RNDr. Denisa Petráčková
  Mgr. Lenka Šemberová
  Mgr. Gabriela Seydlová
Studenti: Olga Stružinská

Vedoucí pracovní skupiny: Doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. www
Doktorandi: RNDr. Jana Beranová
  RNDr. Radovan Fišer
  Mgr. Kateřina Schrommová
Studenti: Petra Lišková
  Andrea Moserová
  Anna Beranová

Publikace:
 • Konopásek I, Svobodová J, Toptygin DD, Svoboda P,
  Rotational relaxation rate of 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene in cytoplasmic membranes of Bacillus-subtilis - a new model of heterogeneous rotations.
  Folia Microbiol (1990) 35 371-383
 • Toptygin DD, Svobodová J, Konopásek I, Brand L,
  Fluorescence decay and depolarization in membranes.
  J Chem Phys (1992) 96 7919-7930
 • Toptygin DD, Svobodová J, Konopásek I, Brand L,
  Fluorescence decay and depolarization of probes in membranes.
  In: SPIE (1992) 1640 Time resolved spectroscopy in biochemistry III 739 - 751
 • Heřman P, Konopásek I, Plášek J, Svobodová J,
  Time-resolved polarized fluorescence studies of the temperature adaptation in Bacillus-subtilis using DPH and TMA-DPH fluorescent probes.
  Biochim Biophys Acta-Biomembranes (1994) 1190 1-8
 • Svobodová J, Konopásek I, Kaprálek F, Svoboda P,
  Effect of benzyl alcohol and ethanol on cold-shock response of Bacillus subtilis.
  Folia Microbiol (1995) 40 633-638
 • Konopásek I, Kvasnička P, Amler E, Kotyk A, Curatola G,
  The transmembrane gradient of the dielectric-constant influences the DPH lifetime distribution.
  Febs Lett (1995) 374 338-340
 • Opekarová M, Urbanová P, Konopásek I, Kvasnička P, Strzalka K, Sigler K, Amler E,
  Possible nystatin-protein interaction in yeast plasma membrane vesicles in the presence of ergosterol. A Forster energy transfer study.
  Febs Lett (1996) 386 181-184
 • Konopásek I, Kvasnička P, Heřman P, Linnertz H, Obšil T, Večeř J, Svobodová J, Strzalka K, Mazzanti L, Amler E,
  The origin of the diphenylhexatriene short lifetime component in membranes and solvents.
  Chem Phys Lett (1998) 293 429-435
 • Heřman P, Konopásek I, Večeř J, Svobodová J,
  Time-resolved fluorescence and thermal adaptation of Bacillus subtilis: The role of membrane proteins.
  In: Fluorescence microscopy and fluorescence probes, (1998) Vol. 2, Slavík J, editor, Plenum Press, New York
 • Smýkal P, Mašín J, Hrdý I, Konopásek I, Žárský V,
  Chaperone activity of tobacco HSP18, a small heat-shock protein, is inhibited by ATP.
  Plant J (2000) 23 703-713
 • Konopásek I, Strzalka K, Svobodová J,
  Cold shock in Bacillus subtilis: different effect of benzyl alcohol and ethanol on the membrane organization and cell adaptation.
  Biochim Biophys Acta (2000) 1464 18-26
 • Saint-Pierre-Chazalet M, Plášek J, Konopásek I,
  A monolayer study of properties of isolated membrane phospholipids of Bacillus subtilis.
  Colloids and Surfaces B-Biointerfaces (2002) 23 43-49
 • Mašín J.,Ivo Konopásek, I., Jaroslava Svobodová, J. and Šebo, P.,
  Different Structural Requirements for Adenylate Cyclase Toxin Interactions with Erythrocyte and Liposome Membranes.
  Biochim Biophys Acta (2004) 1660 144-154
 • Konopásek I., Jaroslav Večeř J, Strzalka, K., Amler E,
  Short-lived fluorescence component of DPH reports on lipid–water interface of biological membranes.
  Chemistry and Physics of Lipids (2004) 130 135–144
 • Martín C, M.-Asuncion-Requero M, Mašín J, Konopásek I, Goni F M , Šebo P, and Ostolaza H,
  Membrane Restructuring by Bordetella pertussis Adenylate Cyclase Toxin, a Member of the RTX Toxin Family.
  J. Bacteriol (2004) 176 3760-3765
 • Mašín J., Basler M., Knapp O., El-Azami-El-Idrissi M., Maier E., Konopásek I., Benz R., Leclerc C., Šebo P.,
  Acylaton of Lysine 860 Allows Tight Binding and Cytotoxicity of Bordetella Adenylate Cyclase on CD11b-Expressing Cells.
  Biochemistry (2005) 44 12759-12766
 • Fišer R., Mašín J., Basler M., Krůšek J., Špuláková V., Konopásek I., Šebo P,
  Third Activity of Bordetella Adenylate Cyclase (AC) Toxin-Hemolysin: membrane translocation of ac domain polypeptide promotes calcium influx into cd11B+ monocytes independently of the catalytic and hemolytic activities.
  J. Biol. Chem. (2007) 282 2808-2820