VÝZKUM - GENETIKA VLÁKNITÝCH HUB:

popis
Personální složení:
Vedoucí pracovní skupiny: Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc.
Členové skupiny:

RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.

  RNDr. Roman Krejčí, CSc.

Publikace:
 • Krejčí,R.:
  Genetic recombination in auxotrophic strains of Phanerochaete chrysosporium.
  Folia Microbiol 1987 32 177-180
 • Krejčí,R.; Pikálek,P.
  Hybridizace homothalického basidiomycetu Phanerochaete chrysosporium.
  VIII. celostátní genetická konference Brno 1986.
 • Krejčí,R.
  Genetická rekombinace u druhu Phanerochaete chrysosporium.
  Sborník sympózia II. Biotechnologické dny Bratislava 1986. Kvasný průmysl 11 278-279
 • Homolka,L.; Brandlová,Š.; Pikálek,P.; Krejčí,R.; Nerud,F.; Musílek,V.
  Preparation of protoplasts from Phanerochaete chrysosporium and further ligninolytic fungi.
  Abstr.INTERBIOTECH 87-Enzyme technologies Bratislava 1987 133-134
 • Homolka,L.; Brandlová,Š.; Krejčí,R.; Pikálek,P.; Musílek,V.
  Isolation, reversion and fusion of protoplasts from Phanerochaete chrysosporium.
  Poster na 14thInt.Congress of Biochemistry 1988, Praha
 • Homolka,L.; Brandlová,Š.; Krejčí,R.; Pikálek,P.; Musílek,V.
  Preparation of protoplasts from Phanerochaete chrysosporium and Coriolopsis occidentalis and their intergeneric fusion.
  Abstracts 10th Congress of European Mycologists, Tallin, Estonian SSR, August 1989.
 • Pikálek,P.; Krejčí,R.; Matunová,G.; Šobíšková,J.; Matoušková,I.; Pancová,J.; Koplíková,I.
  Genetické mechanismy u sexuálních hub.
  Závěrečná zpráva dílčího úkolu SPZV V-2-5/4. Katedra genetiky, mikrobiologie a biofyziky Př,f.UK 1985 Praha.
 • Pikálek,P.; Krejčí,R.; Šobíšková,J.
  Studium mikrobiální delignifikace zemědělských lignocelulózních substrátů pomocí enzymového komplexu dřevokazného basidiomycetu Phanerochaete chrysosporium s cílem zvýšit jejich in vitro stravitelnost.
  Závěrečná zpráva VHČ. Př,f.UK Katedra genetiky a mikrobiologie , BTÚ. 1990
 • Homolka,L.; Brandlová,Š.; Krejčí,R.; Pikálek,P.; Musílek,V.
  Intergeneric fusion of Phanerochaete chrysosporium.
  Folia microbiol. 1990. 35 474
 • Gabriel,J.; Homolka,L.; Krejčí,R.
  A spectrophotometric assay of Indulin C - a potential new substrate for determination of lignin-degrading abilities of microorganisms.
  Collect.Czech.Chem.Commun. 1990 55 1866-1872
 • Krejčí,R.; Homolka,L.
  Genetic mapping in the lignin-degrading basidiomycete Phanerochaete chrysosporium.
  Appl.Environ.Microbiol. 1991. 57 151-156
 • Krejčí,R.
  Genetická analýza mutace podmiňující ztrátu produkce lignináz u dřevokazného basidiomycetu Phanerochaete chrysosporium Burds.
  Kandidátská disertační práce, BTÚ Př.f.UK. 1991.
 • Homolka,L.; Nerud.F.; Krejčí,R.; Nováková,M.
  Charakterizace ligninolytického systému vybraných bazidiomycet.
  Sborník abstraktov 19. zjazdu ČS spol. mikrobiol. při ČSAV, Košice 14.-17.9.1992, 54.
 • Homolka,L.; Krejčí,R.; Nováková,M.
  Preparation of mutants and genetic mapping in the ligninolytic basidiomycete Phanerochaete chrysosporium.
  Programme and abstracts 1st European Conference on Fungal Genetics, Nottingham, England, 20.-23. august 1992, P2/18.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky I.
  Živa 1991 39 94-95.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky II.
  Živa 1991 39 142-143.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky III.
  Živa 1991 39 190-191.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky IV.
  Živa 1991 39 238-239.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky V.
  Živa 1991 39 286.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky VI.
  Živa 1992 40 46-47.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky VII.
  Živa 1992 40 94-95.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky VIII.
  Živa 1992 40 143.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky IX.
  Živa 1992 40 191.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky X.
  Živa 1992 40 239.
 • Krejčí,R.; Plesník,J.
  Nebojte se statistiky XI.
  Živa 1992 40 286.
 • Hrdlička,I.; Zadina,J.; Krejčí,R.; Srbová,A.; Kučerová,M.
  Patterns of deletions and the distribution of breakpoints in the dystrophin gene in Czech patients with Duchenne and Becker muscular dystrophy (statistical comparison with results from several other countries).
  Folia Biol (Praha). 2001 47 81-87.
 • Krejčí,R.
  Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM) - informační systém
  Počítačový program, rok 2004
  veřejný vstupní bod: http://www.vurv.cz/collections/collection_cz.htm