VÝZKUM - GENETIKA ROSTLIN:

Skupina genetiky rostlin řeší především následující výzkumnou problematiku:
 1. Genetické a fyziologické mechanismy uplatňující se při reakci rostlin na abiotické stresové faktory
 2. Vliv přirozených a umělých steroidů na genetickou variabilitu v růstových a vývojových parametrech rostlin.
 3. Molekulární a biochemická diagnostika biotypů plevelů citlivých a rezistentních vůči herbicidům.

Personální složení:
Vedoucí pracovní skupiny: RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Členové skupiny: RNDr. Marie Kočová, CSc.
  RNDr. Olga Rothová
Doktorandi:

Jana Kholová

  Monika Benešová
  Jana Bartáková
Studenti:

Eliška Johnová

  Nina Trubanová
  Lenka Fridrichová

Publikace:
 • Holá D., Kočová M., Körnerová M., Sofrová D., Sopko B. (1999): Genetically based differences in photochemical activities of isolated maize (Zea mays L.) mesophyll chloroplasts. - Photosynthetica 36: 187-197.
 • Kutík J., Kočová M., Holá D., Körnerová M. (1999): The development of chloroplast ultrastructure and Hill reaction activity during leaf ontogeny in different maize (Zea mays L.) genotypes. - Photosynthetica 36: 497-507.
 • Körnerová M., Holá D. (1999): The effect of low growth temperature on Hill reaction and photosystem 1 activities and pigment contents in maize inbred lines and their F1 hybrids. - Photosynthetica 37: 477-488.
 • Holá D. (1999): The content of light-harvesting complexes in different maize (Zea mays L.) genotypes. - Photosynthetica 37: 489-492.
 • Kutík J., Holá D., Vičánková A., Šmídová M., Kočová M., Körnerová M., Kubínová L. (2001): The heterogeneity of structural and functional photosynthetic characteristics of mesophyll chloroplasts in various parts of mature or senescing leaf blade of two maize (Zea mays L.) genotypes. - Photosynthetica 39: 497-506.
 • Pechová R., Kutík J., Holá D., Kočová M., Haisel D., Vičánková A. (2003): The ultrastructure of chloroplasts, content of photosynthetic pigments and photochemical activity of maize (Zea mays L.) as influenced by different concentrations of herbicide amitrole. - Photosynthetica 41 : 127-136.
 • Holá D., Langrová K., Kočová M., Rothová O. (2003): Photosynthetic parameters of maize (Zea mays L.) inbred lines and F1 hybrids: their different response to, and recovery from rapid or gradual onset of low-temperature stress. - Photosynthetica 41: 429-442.
 • Holá D., Kočová M., Rothová O., Chodová D., Mikulka J. (2004): The effect of low growth temperature on Hill reaction and Photosystem 1 activities in three biotypes of Kochia scoparia (L.) Schrad. with different sensitivity to atrazine and ALS-inhibiting herbicides. - Plant Soil. Environ. 50: 10-17.
 • Kutík J., Holá D., Kočová M., Rothová O., Haisel D., Wilhelmová N., Tichá I. (2004): The ultrastructure and dimensions of chloroplasts in leaves of three maize (Zea mays L.) inbred lines and their F1 hybrids grown under moderate chilling stress. - Photosynthetica 42: 447-455.
 • Chodová D., Kočová M., Holá D. (2004): Weed resistance in relation to GMO growing. Acta fytotech. zootech. 7: 101-103.
 • Vičánková A., Holá D., Kutík J. (2007): Maize F1 hybrid differs from its maternal parent in the development of chloroplasts in bundle sheath, but not in mesophyll cells: Quantitative analysis of chloroplast ultrastructure and dimensions in different parts of leaf blade at the beginning of its senescence. - Photosynthetica 45: 121-132.
 • Holá D., Kočová M., Rothová O., Wilhelmová N., Benešová M. (2007): Recovery of maize (Zea mays L.) inbreds and hybrids from chilling stress of various duration: photosynthesis and antioxidant enzymes. J. Plant Physiol. (in press).