VÝZKUM - ADAPTIVNÍ MUTAGENEZE:

Tato pracovní skupina se zabývá výzkumem adpativní mutageneze kvasinek.
Personální složení:
Vedoucí pracovní skupiny: Foto Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSs.
Sekretářka: Foto Jitka Martinů

Publikace:
 • Cápal T., Vondrejs V.: Effect of prion [PSI +] on specific starvation-associated mutagenesis in Saccharomyces cerevisiae. Yeast, 2003, 20: S107 (poster).
 • Cápal T., Vondrejs V.: Genom, proteom a priony u kvasinky S. cerevisiae. Informační listy genetické společnosti J.G.Mendela, 2002, 25: 30-37.
 • Cápal T., Vondrejs V., Zadražil S.: Priony u kvasinek. Biol. listy, 2002, 67(1): 75-80.
 • Cápal T., Dvořák M., Vondrejs V.: Adaptive mutagenesis in Saccharomyces cerevisiae is affected by heterologous gene v-myb . [I.] In: Yeast. 18, 2001, s. S49-S49. 0749-503X (poster).
 • Čejka P., Vondrejs V., Storchová Z.: Dissection of the Functions of the Saccharomyces cerevisiae RAD6 Postreplicative Repair Group in Mutagenesis and UV Sebsitivity . [I.] In: Genetics. 159, 2001, 3, s. 953-963.
 • Cápal T., Dvořák M., Vondrejs V.: Effect of v-myb on specific starvation-associated mutagenesis in S. cerevisiae . [I.] In: Folia Microbiologica. 45, 2000, 1, s. 69-69. 0015-5632.
 • Čejka P., Storchová Z., Vondrejs V., Schar P., Jiřičný J.: The effect of RAD6 gene product and other proteins from the RAD6 repair group on starvation associated mutagenesis in S. cerevisiae . [stať ve sborníku] x.. Smolenice, Slovenská republika, s. n. 2000.
 • Hlavatá L., Vondrejs V.: Red papillae of collonies of S. cerevisiae BJC3. Characterization of selected clones . [I.] In: Folia Microbiologica. 45, 2000, 1, s. 74-74.
 • Rojas Gill A.P., Vondrejs V.: Vývoj papil na koloniích dvou izopolyauxotrofních kmenů S.cerevisiae,alelických v RAD6 genu během hladovění na adenin . [I.] In: Folia microbiologica. 44, 1999, 3, s. 299-305.
 • Rojas Gill A.P., Vondrejs V., Storchová Z.: Tvorba papil u příbuzných kmenů kvasinky S.cerevisiae (ade2-1) (Papilla formation in related strains of S.cerevisiae (ade2-1)) . [I.] In: Current Genetics. 35, 1999, 3-4, s. 360-360.
 • Storchová Z., Rojas Gil A.P., Vondrejs V.: Mutace provázející hladovění /adaptivní/ u S.cerevisiae. [I.] In: Current Genetics. 35, 1999, 3-4, s. 362-362.
 • Storchová Z., Vondrejs V.: Mutageneze provázející hladovění kvasinky S.cerevisiae je ovlivněna RAS2/cAMP signální drahou . [I.] In: Mutation Research. 431, 1999, 1, s. 59-67.