Aktuality

 

Řeč Davida Storcha při převzeti profesorského dekretu z rukou ministra školství poté, co prezident republiky odmítl předat dekret Martinu C. Putnovi. (25.7.2012)

Vnitrofiremní kultura a korporátní identita jsou důležité. Na okraj nového vizuálního stylu fakulty (25.4.2012)

Program setkání na Lužnici ve dnech 16.-18. listopadu.

Malý český Vesmír, ale náš: je česká vědecká komunita schopna reflexe? (4.5.2012)

Krása syntézy - a čí že jsou ta data? (4.5.2012)

Výsledky zkoušky z geobotaniky (5.2.2012)

Divokou kartu v letním semestru nahradí přednaska Miroslava Svobody Ekologie a management lesu stredni Evropy) - syllabus je zde. Bude to blokove, ve dnech 13.4., 20.4., a 27.4. Součástí bude také exkurze. Víc informací zde. (11.1.2012)

Divokou kartu v zimním semestru bude mít Péter Szabó na téma historická ekologie. Koná se 16.3. a 23.3. Víc informací zde. (11.1.2012)

PF 2012

Vzhůru do ohlávky! K přechodu fakultního mailového systému pod Google Apps. (22.12.2011)

Výjezdní seminář oddělení geobotaniky na Lužnici bude 11.-13. listopadu. Zvanou přednášku bude mít Michal Pullmann ("Společenský konsensus v pozdnim socialismu: aktéři, zájmy a konflikty. "K významu analýz všedního dne v komunistické diktatuře.") Program je zde.

Základy lesnictví ((24.10.2011)

Poseminář v zimním semestru (vystoupení doktorandů) (11.10.2011)

Pastafariánství o krok blíže k uznání! (BBC zpráva, informace na oficiálním pastafariánském serveru venganza) (14.7.2011)

Končí doba kutilská II (24.6.2011)

Končí doba kutilská (24.6.2011)

Výsledky zkoušky z geobotaniky (2.1.2011)

Prezentace posterů ve školním roce 2010/2011 (30.12.2010).

PF 2011

Výsledky ankety z výjezdního semináře na Lužnici. (12.11.2010)

Dojetí z promocí. (28.10.2010)

Tím hůř pro fakta? Ba ne, ta za to nestojí. (24.9.2010)

Fusekle jako ohrožený druh. (17.8.2010)

Spásná kauza Plzeň. (23.1.2010)

Doktorské práce, habilitační kritéria a atrofie soudnosti (22.1.2010)

Sázet či nesázet? Rozšlapané bábovičky, populační biologie šíření a svatý Grál floristiky (3.1.2010)

Science (PF 2010).

Einstein ve Viničné (2.11.2009)

Divoká karta v roce 2009/2010. (10.10.2009)

Máme se vyjádřit k podvodu na jiné universitě? (10.10.2009)

Biologie zelená a bílá? (29.11.2008)

Petr Piťha: Velká iluze českého školství. (5.5.2008)

 

(data v závorkách jsou data vyvěšení/aktualisace)

Poslední aktualisace 13.08.2013

Domovská stránka