Katedra učitelství a didaktiky biologie

 

AKTUALITY 

Biologie čtená podruhé

Harmonogram přednášek zde. Výuka předmětu začne 5.11.2009 v učebně B4.

 

Bakalářské studium

Obhajoby bakalářských prací proběhnou:

Podrobnosti zde. 

Navazující magisterské studium

TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE učitelství biologie - zde

Obhajoby diplomových prací proběhnou:

Harmonogram obhajob.

Státní závěrečné zkoušky z biologie a didaktiky biologie proběhnou ve dnech:   

Harmonogram a komise SZZk.

 

Knihovna      Kontakt      Lidé      Praxe      Erasmus

Studium:     bakalářské     magisterské     mimořádné    doplňující

Středisko biologického vzdělávání     Další aktivity PřF vhodné pro učitele a studenty učitelství