Obhajoby bakalářských prací - podzim 2009

 

Obhajoby bakalářských prací proběhnou dne 8.9.2009 od 9.00 v posluchárně B4.

 

KOMISE:

Prof. RNDr. Petr Horák, PhD. – předseda  

doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. - člen komise pověřený vedením obhajob

RNDr. Alena Morávková, PhD.

RNDr. Libor Mikeš, PhD.

RNDr. Jiřina Kolková

Mgr. Michaela Havlová

 

Předpokládaný harmonogram:

09:00 Darina Dvořáková
- Teoretická východiska projektového vyučování a školní projekty v praxi

Posudek školitele
Posudek oponenta

09:30 Jaromír Kozák - Lesní pedagogika jako nový pedagogický směr v biologickém vzdělávání

           Posudek školitele
           Posudek oponenta

10:00 Radek Mojžíš - Multimediální podpora v biologickém vzdělávání

            Posudek školitele
            Posudek oponenta

10:30 Ivana Petrová - Nové poznatky v biologii a jejich implementace do biologického vzdělávání

            Posudek školitele
            Posudek oponenta

 

Úvodní stránka 

Knihovna        Kontakt      Lidé     Praxe

Studium:     bakalářské     magisterské     mimořádné     doplňující

Středisko biologického vzdělávání     Další aktivity PřF vhodné pro učitele a studenty učitelství