Knihovna KUDBi

 

Kontakt:  Ing. Lenka Stupčuková, tel. 221 951 868, mail: stupcukl_at_natur.cuni.cz

Výpůjční hodiny: denně 9-13

 

Časopisy odebírané katedrou (k dispozici prezenčně do studovny)

Teaching Education Journal (on line)
Biologie in der Schule
Unterricht Biologie
Vesmír
Živa
Biologie, chemie, zeměpis
Aula
Pedagogika
Učitelské listy
Učitelské noviny

 

Zahraniční publikace

Spörhase-Eichmann, Ruppert: Biologie - Didaktik. Praxishandbuch für die Sekunarstufe 1 und 2
Llewellyn: Teaching High School Science Through Inquiry: A Case Study Approach
Brown: The Effective Teaching of Biology (The Effective Teacher Series)
Alter: Teaching Biology in Higher Education

 

Další doporučené časopisy

Science in school http://www.scienceinschool.org/archive
Dnešní svět  http://www.dnesnisvet.cz/
 

PREZENČNÍ PŮJČOVÁNÍ UČEBNIC pro přípravu na SZZk z didaktiky biologie:
po předchozí dohodě
seznam učebnic ke stažení
 

DOPORUČUJEME:
podívejte se na časopis Science in School http://www.scienceinschool.org/archive

 

 

Úvodní stránka 

Knihovna        Kontakt      Lidé     Praxe

Studium:     bakalářské     magisterské     mimořádné     doplňující

Středisko biologického vzdělávání     Další aktivity PřF vhodné pro učitele a studenty učitelství