Lidé

Interní členové katedry

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. (vedoucí katedry, garant navazujícího magisterského oboru Učitelství biologie pro střední školy, garant mimořádného studia)
tel.: 221 951 926 e-mail: markos_at_natur.cuni.cz
Mgr. Michaela Havlová (tajemník katedry)
tel.: 221 951 869 e-mail: fryzkova_at_natur.cuni.cz
RNDr. Jiřina Kolková (poradce pro studium, garant doplňujícího studia) 

tel.: 221 951 869

e-mail: jirkol_at_gmail.com
Mgr. Jan Mourek (koordinátor Erasmu)
tel.: pouze konzultace, nebo mail e-mail: jan_mourek_at_yahoo.co.uk
Ing. Lenka Stupčuková (sekretářka)
tel.:   221 951 804 e-mail: stupcukl_at_natur.cuni.cz 
RNDr. Vanda Vilímová  
tel.: 221 951 795 e-mail: vanda.vilim_at_gmail.com
 

Externí členové katedry

Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. (UK PedF)
tel.: 221 900 174 e-mail: petr.dostal@pedf.cuni.cz
 
 
 

Externí učitelé

PhDr. Václav Pumpr
tel.: 221 900 278 e-mail: pumpr@pfnet.pedf.cuni.cz
Mgr. Helena Klimešová
tel.: 388 387 806 e-mail: dripatka@cbox.cz
RNDr. Eva Lišková, CSc.
tel.: 221 900 174 e-mail: eva.liskova@pedf.cuni.cz
RNDr. Miroslav Maleninský
tel.: 241 481 261 e-mail: gohradni@mbox.vol.cz
RNDr. Jana Palečková
tel.: 224 398 447 e-mail: paleckova@uiv.cz
Mgr. Petr Šíma
tel.: 224 920 848 e-mail: sima@gybot.cz
Ing. Dana Votápková
tel.: 224 816 868 e-mail: dana.votapkova@terezanet.cz
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
tel.: 281 912 159 e-mail: jirikovi@tiscali.cz
 

 

Úvodní stránka 

Knihovna        Kontakt      Lidé     Praxe

Studium:     bakalářské     magisterské     mimořádné     doplňující

Středisko biologického vzdělávání     Další aktivity PřF vhodné pro učitele a studenty učitelství