Vedoucí laboratoře:           doc., Mgr. Pavel Stopka, PhD
Laborantky:                        ing Jarmila Juklová, Ludmila Vítámvásová
E-mail: pstopka@natur.cuni.cz
  • Genomická laboratoř:poskytování služeb a kurzů v oblasti studia genové exprese metodami Real-time PCR a spotovanými Microarrays.
  • Proteomická laboratoř: poskytování služeb a kurzů v oblasti izolace a separace bílkovin pomocí nativních a denaturovaných systémů v 1D a 2D, využití chromatografické separace pomocí Biologic-Duo flow chromatografie  • Mise:
      

    Charakteristika laboratoře:

    Personální zajištění laboratoře: