PRAKTIKUM Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Praktikum začíná v 1. týdnu informativní schůzkou

POKROČILÉ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I

FYZIKÁLNÍ CHEMIE II

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE - ČÁST CHEMIE PRO OBORY CHEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Analytická chemie, Anorganická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, Organická chemie