LIDÉ:

Interní členové katedry
Specializace: genetika
www   RNDr. Dana Holá, Ph.D. telefon 2 2195 1200, 1735 email danahola@natur.cuni.cz
www   RNDr. Marie Kočová, CSc. telefon 2 2195 1201, 1735 email kocova@natur.cuni.cz
www   RNDr. Jiří Král, Ph.D. telefon 2 2195 1737, 1736 email spider@natur.cuni.cz
www   RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. telefon 2 2195 1733, 1748 email misnovak@natur.cuni.cz
www   Ing. Jana Musilová telefon 2 2195 1736 email musilova@natur.cuni.cz
    Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc. telefon 2 2195 1732 email pikalek@natur.cuni.cz
www   RNDr. Olga Rothová telefon 2 2195 1200 email rothova1@natur.cuni.cz
Specializace: mikrobiologie
www   Doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc.

telefon 2 2195 1720, 1717

email blankaj@natur.cuni.cz
www   RNDr. Ivo Konopásek, CSc. telefon 2 2195 1711 email konop@natur.cuni.cz
www   RNDr. Irena Lichá, CSc. telefon 2 2195 1714 email licha@natur.cuni.cz
www   Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. telefon 2 2195 1712 email jarsvob@natur.cuni.cz
    Mgr. Lenka Šemberová telefon 2 2195 1738 email semberova.lenka@seznam.cz
www   RNDr. Blanka Zikánová telefon 2 2195 1720, 1717 email zbuba@natur.cuni.cz
Specializace: molekulární biologie
www   RNDr. Aleš Holoubek, Ph.D. telefon 2 2195 1742, 1733 email holoubek@natur.cuni.cz
www   Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. telefon 2 2195 1743, 1742 email kuty@natur.cuni.cz
www   Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc. telefon 2 2195 1721, 1742 email zdenap@natur.cuni.cz
www   RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. telefon 2 2195 1715, 1719 email martin@natur.cuni.cz
www   RNDr. Libuše Váchová, CSc. telefon 2 2195 1721, 1742  
www Foto Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc. telefon 2 2195 1725 email vondr@natur.cuni.cz
www   Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. telefon 2 2195 1710, 1740 email vasek@natur.cuni.cz
    Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. telefon 2 2195 1722  
Specializace: virologie
www   Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. telefon 2 2195 1730, 1731 email jitkaf@natur.cuni.cz
www   RNDr. Jiřina Hanová, CSc. telefon 2 2195 1731 email hanova@natur.cuni.cz
www   RNDr. Alena Morávková, PhD. telefon 2 2195 1734, 1728 email almor@natur.cuni.cz
www   RNDr. Hana Španielová, PhD. telefon 2 2195 1734, 1728 email hs@natur.cuni.cz
www   RNDr. Jitka Štokrová telefon 2 2195 1730, 1731
 
Technický personál
    Ludmila Beranová telephone 2 2195 1202  
    RNDr. Růžena Bubalová telephone 2 2195 1723 email bubalova@natur.cuni.cz
    Ing. Jitka Drbohlavová telephone 2 2195 1729 email jitkadr@natur.cuni.cz
    Marie Frýzová telefon 2 2195 1747 email mariefryzova@volny.cz
www   Vladimíra Haislová telephone 2 2195 1741, 1742
 
    Eva Kaiglová telephone 2 2195 1202  
www   Bohdanka Maišaidrová telephone 2 2195 1720, 1717  
www   Vlasta Pelechová telefon 2 2195 1710  
www   Ivana Polívková telefon 2 2195 1731
    Helena Spáčilová    
www   Ing. Miroslava Úlehlová telephone 2 2195 1726
email mirule@natur.cuni.cz
www   Jan Zach telephone 2 2195 1733  
www   Hana Žďárská telephone 2 2195 1742
email zdarska@natur.cuni.cz

Externí členové katedry
Specializace: genetika
www   Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. 3. interní klinika 1. LF UK, U nemocnice 1, Praha 2

Externí učitelé
Specializace: genetika
www   RNDr. Ladislav Homolka, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   RNDr. Eduard Kočárek, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK
www   RNDr. Dagmar Tomášková, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
Specializace: mikrobiologie
  RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. Ústav lékařské mikrobiologie 3. LF UK, Praha
  Ing. Jan Kopecký Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
  RNDr. Markéta Marečková, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   Prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   Ing. Peter Šebo, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   RNDr. Jaroslav Weiser, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Specializace: molekulární biologie
www   MUDr. Jiří Forejt, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
www   RNDr. Jiří Gabriel, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Specializace: Virologie
  Prof. Dr. Erik De Clercq Katholieke Univesiteit, Leuven, Belgie
  RNDr. Šárka Němečková, DrSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha