V Ý Z K U M

   Prezentace pracovních skupin pro 1. ročníky

Laboratoř virologie

Laboratoř biologie kvasinkových kolonií

Laboratoř biochemie RNA

Laboratoř fyziologie bakterií

Laboratoř genetiky bakterií

Laboratoř genetiky rostlin

Laboratoř cytogenetiky pavoukovců