LIDÉ:

Interní členové katedry
Specializace: genetika
www   Mgr. Dana Holá, Ph.D. telefon 2 2195 1200, 1735 email danahola@natur.cuni.cz
www   RNDr. Marie Kočová, CSc. telefon 2 2195 1201, 1735 email kocova@natur.cuni.cz
www   RNDr. Jiří Král, Ph.D. telefon 2 2195 1737, 1736 email spider@natur.cuni.cz
www   RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. telefon 2 2195 1733 email misnovak@natur.cuni.cz
www   Ing. Jana Musilová telefon 2 2195 1733 email musilova@natur.cuni.cz
www   Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc. telefon 2 2195 1732 email pikalek@natur.cuni.cz
www   RNDr. Olga Rothová telefon 2 2195 1200 email rothova1@natur.cuni.cz
Specializace: mikrobiologie
www   Doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc.

telefon 2 2195 1720, 1717

email blankaj@natur.cuni.cz
www   RNDr. Ivo Konopásek, CSc. telefon 2 2195 1711 email konop@natur.cuni.cz
www   RNDr. Irena Lichá, CSc. telefon 2 2195 1714 email licha@natur.cuni.cz
www   Mgr. Jiří Mašín telefon 2 2195 1711 email masin1@natur.cuni.cz
    RNDr. Denisa Petráčková telefon 2 2195 1738 email petrack@natur.cuni.cz
www   Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. telefon 2 2195 1712 email jarsvob@natur.cuni.cz
    Mgr. Lenka Šemberová telefon 2 2195 1738 email semberol@natur.cuni.cz
www   Mgr. Ondřej Toman telefon 2 2195 1713 email toman@natur.cuni.cz
www   RNDr. Blanka Zikánová telefon 2 2195 1720, 1717 email zbuba@natur.cuni.cz
Specializace: molekulární biologie
www Foto Mgr. Tomáš Cápal telefon 2 2195 1718 email ctomas@natur.cuni.cz
www   Mgr. Martin Kuthan telefon 2 2195 1743, 1742 email kuty@natur.cuni.cz
www   Mgr. Jaroslav Lev telefon 2 2195 1741 email lev@natur.cuni.cz
www   Mgr. Drahomíra Novotná   email dranov@natur.cuni.cz
www   Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc. telefon 2 2195 1721, 1742 email zdenap@natur.cuni.cz
www   RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. telefon 2 2195 1715, 1719 email martin@natur.cuni.cz
www   Mgr. Markéta Řičicová telefon 2 2195 1742, 1743 email marici@email.cz
www   Mgr. David Schlegel telefon 2 2195 1741 email adamus@natur.cuni.cz
www   RNDr. Libuše Váchová, CSc. telefon 2 2195 1721, 1742  
www Foto Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc. telefon 2 2195 1725 email vondr@natur.cuni.cz
www   Mgr. Václav Vopálenský telefon 2 2195 1710, 1740 email vasek@natur.cuni.cz
    Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. telefon 2 2195 1722  
Specializace: virologie
www   Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. telefon 2 2195 1730, 1731 email jitkaf@natur.cuni.cz
www   RNDr. Jiřina Hanová, CSc. telefon 2 2195 1731 email hanova@natur.cuni.cz
www   Mgr. David Liebl telefon 2 2195 1734 email dalieno@yahoo.com
www   Mgr. Pavel Plevka telefon 2 2195 1734  
www   RNDr. Jitka Štokrová telefon 2 2195 1730, 1731
 
Technický personál
    Ludmila Beranová telephone 2 2195 1202  
    RNDr. Růžena Bubalová telephone 2 2195 1723 email bubalova@natur.cuni.cz
    Ing. Jitka Drbohlavová telephone 2 2195 1729 email jitkadr@natur.cuni.cz
www   Vladimíra Haislová telephone 2 2195 1741, 1742
 
    Eva Kaiglová telephone 2 2195 1202  
    Bohumil Lehečka telephone 2 2195 1202 , 224914233  
    Marie Lehečková telephone 2 2195 1203, 1717  
www   Bohdanka Maišaidrová telephone 2 2195 1720, 1717  
www   Jitka Martinů telephone 2 2195 1728  
www   Vlasta Pelechová telefon 2 2195 1710  
www   Romana Půčková telefon 2 2195 1710  
www   Jiřina Slivenecká telefon 2 2195 1731 email slivenec@natur.cuni.cz
    Helena Spáčilová    

Externí členové katedry
Specializace: genetika
www   Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. 3. interní klinika 1. LF UK, U nemocnice 1, Praha 2

Externí učitelé
Specializace: genetika
www   Doc. RNDr. Ivo Bárta, CSc. Centrum biomedicínských oborů 3. LF UK, Ruská 79, Praha 10
www   RNDr. Ladislav Homolka, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   RNDr. Helena Knížetová, CSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha
www   RNDr. Dagmar Tomášková, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
www   RNDr. Miloslava Vilhelmová, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Specializace: mikrobiologie
www   Doc. RNDr. František Kaprálek, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
www   Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. Ústav lékařské mikrobiologie 3. LF UK, Praha
www   RNDr. Jaroslav Spížek, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   Ing. Peter Šebo, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
www   RNDr. Jaroslav Weiser, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Specializace: molekulární biologie
www   MUDr. Jiří Forejt, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
www   RNDr. Jiří Gabriel, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha